Vi håller på med rosor i Västsverige.

Vi har våra möten i Trädgårdsföreningen i Göteborg, Slussgatan 1, i Direktörsvillan mitt i parken, om inte annat anges. Se mer under Program och Om oss. 

Medlem blir du genom att bli medlem i Svenska Rosensällskapet

'Astrid Lindgren' Foto Inger Kring