Program

Välkomna att delta i våra medlemsträffar.

Stående punkter är föredrag, fika och lotteri. För fika med mera betalar medlemmar 30 kronor, icke medlemmar 60 kronor.

Lokal: ”Direktörsvillan” (den gula byggnaden norr om Palmhuset) i Trädgårdsföreningens park, Slussgatan 1, Göteborg, om inget annat anges.
Boklista, Lissie Johansson. Vi lånar ut böcker till Göteborgsgruppens medlemmar.

Lördag 17 februari kl. 14-16

Eva Stenvång-Lindqvist, Fåglar i trädgården
Fåglar är en omistlig del av trädgården. Vare sig du är "tomtskådare" eller bara ägnar fåglarna ett förstrött intresse, så är en trädgård utan fåglar svår att tänka sig. Om du hjälper fåglarna att trivas i din trädgård belönar de dig med sin närvaro, med sång och med hjälp att hålla efter småkrypen. Eva Stenvång-Lindqvist är medförfattare till boken Fåglarnas trädgård.

Lördag 17 mars 2018 kl. 14.00 – årsmöte och föredrag

Rosor i Kina - Else Olsson från Roskraft deltog 2016 i WFRS Heritage Rose - konferensen i Kina. Hon besökte också Yunnan, som är mycket intressant ur rosperspektiv. Else berättar och visar bilder. 

Rosens namn avslöjas inte förrän på föredraget.  

Kallelse och dagordning till årsmötet, se Rosenbladet nr 3,2017   
Plats: Direktörsvillan, Trädgårdsföreningens park, Slussgatan 1, Göteborg.
Mötet är öppet för medlemmar i lokalgruppen Göteborg, Svenska Rosensällskapet. Medlemskap kan lösas på plats. 

Lördag 14 april kl. 14 

Gerben Tjeerdsma, Perenner jag odlar på Råda säteri.  
Gerben håller föredrag om tåliga och spännande perenner han odlar. Vi lyssnar och lär. Plantskolan har precis öppnat för säsongen i början av april så det bör finnas chans att inhandla det första till trädgården. Läs mer om Gerbianska
OBS att vi vid detta tillfälle är på Råda Säteri. Anmäl dig senast den 7 april om du kommer. Detta för att kaféet ska kunna beräkna fika. Fika till självkostnadspris. 

 

Adress: Råda Säteri, Säteriallén 5, Mölnlycke

Hur tar du dig dit?  

BIL: Kör riksväg 40 och tag av från motorvägen där det står Mölnlycke. Följ skyltarna "Råda Säteri" ca 500 m.
BUSS: Buss 601 - Hållplats Råda Säteri eller Grön Express - Hållplats Råda Portar - (Gå Platåvägen). Det är bara vissa tider som den går förbi, övriga tider stannar den vid Platåvägen och därifrån får man gå ca 8 min.
TÅG: Med tåg till Mölnlycke Terminal, därefter femton minuters promenad till Råda Säteri.