Gästrabatt 2018

Göteborgs rosensällskap har bjudits in av Trädgårdsföreningen att göra 2018 års gästrabatt i parken. Arbetet är igång och vi har precis innan jul skickat in listor på de växter som kommer att användas i rabatten. Arbetet sker i samarbete mellan skötselgruppen för rosariets vildrosor/pimpineller och parkens trädgårdsmästare. Vi kommer att rapportera under arbetets gång om plantering och växtval samt om utvecklingen av rabatten under säsongen 2018.  

Överst: Floribundarosen 'Astrid Lindgren' och Gaura 'Freefolk Rosy'
Underst: Vit Gaura och floribundarosen 'H.C. Andersen' (foto Henny Johansson)