Program

Välkomna att delta i våra medlemsträffar.

Stående punkter är föredrag, fika och lotteri. För fika med mera betalar medlemmar 30 kronor, icke medlemmar 60 kronor.

Lokal: ”Direktörsvillan” (den gula byggnaden norr om Palmhuset) i Trädgårdsföreningens park, Slussgatan 1, Göteborg, om inget annat anges.
Boklista, Lissie Johansson. Vi lånar ut böcker till Göteborgsgruppens medlemmar.

 

Torsdag 9 – söndag 13 maj kl. 14
Lisebergs trädgårdsdagar.

Lördag 29 juni
Rosenfest i Göteborgs rosarium.

Söndag 30 juni – tisdag 2 juli
Rosresa till Skåne. Klicka på pdf-filen för mer information.

rosresa2019gbg.pdf