Program

Välkomna att delta i våra medlemsträffar.

Stående punkter är föredrag, fika och lotteri. För fika med mera betalar medlemmar 30 kronor, icke medlemmar 60 kronor.

Lokal: ”Direktörsvillan” (den gula byggnaden norr om Palmhuset) i Trädgårdsföreningens park, Slussgatan 1, Göteborg, om inget annat anges.
Boklista, Lissie Johansson. Vi lånar ut böcker till Göteborgsgruppens medlemmar.

 

Växtauktion lördag 6 oktoberkl. 14

Har du blivit förtjust i några av växterna i Gästrabatten. Nu auktionerar ut växterna för att kunna köpa nya rosor och lökar till rosariet. Kom och pratat rosor, ropa in en växt och smaka samtidigt på något från rosens värld. Plats Trädgårdsföreningen. Vid Villan.

 

Lördag 20 oktober kl. 14 

Nya rosor - Lite om de rosor som introducerats de senaste åren; trender, färger, dofter, friskhet. Lars-Gunnar Lindberg från SydRosen, vår systerförening i Skåne, berättar och visar bilder.

 

Lördag 17 november kl. 14-16

Helena Verghese Borg presenterar de POM-rosor som nu finns i handeln och de som kommer att komma ut i en snar framtid. 

 

Lördag 8 december kl. 14

Rosor i Norden och i världen
Eva Böhlin Andréasson och Henny Johansson berättar och visar bilder från sommarens event, Wold Rose Convention, so gick av stapeln i månadsskiftet juni/juli i Köpenhamn,. Välkommen också till vår traditionella jul-/avslutningsfest då vi bjuder på lite att äta, med något rostema.